משרדי חברה

תכנון ועיצוב מבנה משרדים עבור חברת תרופות. פיתוח קונספט חדש לשימוש במרחב המשרדי המשותף ויצירת חללים פרטיים מתחלפים. התכנון החדש מעודד יצירתיות, שקיפות ועידוד התחושה של חברה ביתית מתקדמת. 
קומות הבנין חולקו לפי מרחבי השימוש הנחוצים והחדשים המוצעים בפרוגרמה אירגונית חדשה. 
הדמייה
Alex Lobimov
שטח
1,200, מ״ר
שנה
2021
מיקום

לקוח

 אלטמן

sences.gif

Refresh