top of page

״המפעל״ חלל משרדים שיתופי

שיפוץ חלל בבנין נטוש ששימש כמפעל לטקסטיל לשעבר ברחוב בר-יוחאי שבדרום תל אביב. החלל הוסב למרחב עבודה שיתופי להשכרה לפי מנוי חברות ונקרא המפעל כתזכורת לתפקוד המבנה המקורי. עיצוב החלל התייחס למרחב הנתון תוך נגיעות קלות במעטפת בהתאמה לדרישות החדשות, כמו מערכת המיזוג החשוף, חידוש רצפת הבטון, התקנת חלונות עם פרופיל בלגי מברזל כדוגמת החלונות המקוריים ששחוזרו לפי תמונות היסטוריות וחשיפת קירות הסיליקט להעברת התחושה של טכנולוגיית הבניה המקורית לפיה נבנה הקומפלקס המפעלי. 
חלוקת החלל על ידי קומת גלריה למשרדים סגורים המשקיפים על חלל העבודה השיתופי לפגישות לפי שעה עם עיצוב ריהוט ואודיו וידיאו בהתאמה. התכנון נעשה בשיתוף פעולה עם האדריכלית חן-לי אלאור. 
צילום
בתים מבפנים
שטח
120 מ״ר
שנה
2013
מיקום
תל אביב

לקוח

מתחם משרדים

Creative

bottom of page