top of page

שיפוץ ועיצוב מלא, דירה לזוג שהילדים עזבו את הקן.

תכנון ועיצוב פנים לשיפוץ מלא של דירת שלושה חדרים. המטבח הופרד וחובר למבואת כניסה ולפינת אוכל היוצאת מחלל האירוח לתנועה מעגלית בהתאמה לאופן ההתנהלות של בעלי הדירה. הוספו שירותי אורחים וחדר רחצה כללי הורחב על חשבון מרפסת שירות. הדירה חולקה ועוצבה מחדש בהתאמה לזוג בפנסיה שהילדים עזבו מהבית והדירה הייתה זקוקה לחידוש תשתיות ויצירת חוויה ביתית מוארת וחדשה.
צילום
שי-לי עוזיאל
שטח
80 מ״ר

לקוח

זוג

sences.gif

Retro Grace

bottom of page